Lista proiectelor de decizii

propuse de DASPF spre examinare la ședința ordinară a

Consiliului Raional Soroca din 3 iunie 2020

  1. Cu privire la aprobarea în redacție nouă a regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului de asistență parentală profesionistă ( proiect + nota informativă)
  2. Cu privire la aprobarea în redacție nouă a  Regulamentului  de organizare  și funcționare a Serviciului social Casă de copii de tip familial ( proiect + nota informativă )
  3. Cu privire la modificarea anexei nr. 1 „ Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii” a deciziei CR Soroca  nr. 23/31 din 30 martie 2018( proiect + nota informativă )
  4. Cu privire  la modificarea și expunerea în redacție nouă a Anexei nr.6 ,,Statele de personal ale Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Soroca” a deciziei Consiliului raional Soroca nr.10/15 din 1 martie 2012 ,, Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal ale aparatului președintelui raionului, direcțiilor, secțiilor, altor subdiviziuni din subordinea consiliului raional”, cu modificările și completările ulterioare( proiect + nota informativă )
  5. Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional Soroca( proiect + nota informativă )