Nume Prenume Funcția Telefon de contact
 Nicuța Vladimir Șef DASPF 2-34-99
Perechiatco Aliona    Şef adjunct 2-23-07
Cozlov Tatiana Secretar  administrativ 2-25-48
Coliţa Larisa         Şef serviciu Îngrijire Socială  la domiciliu 2-24-73
Furdui Maria Şef serviciu Îngrijire Socială  la domiciliu 2-24-73
Napercovschii Irina Specialist principal în problemele adopției, tutelei și curatelei 2-24-73
Crudu Eugenia                    Specialist resurse umane 2-16-24
Gherghelijiu  Adriana Șef Serviciu Asistență Socială Comunitară 93-0-25
Nastas Elena        Contabil șef 2-37-21                 
Pascariuc Fiodora Contabil 2-37-21
Soficiuc Marcela       Șef secție Protecția Persoanelor în Etate și cu Dizabilități 2-34-02                      
Tighinean Tatiana                                  Special principal în administrarea ajutorului social 2-64-14
Ciumac Zoia         Șef serviciu Protecția Familiei și copilului aflat în dificultate 3-05-84.
Sotnic Viorica      Specialist principal Protecția Familiei și copilului aflat în dificultate 93-0-24
Zabulica Lucreția Manager Asistența Parentală Profesionistă 93-0-24
Garmaliuc Marina     Manager  Asistența Parentală Profesionistă 93-0-24
Lozan Ana Asistent social Asistența Parentală Profesionistă 93-0-24
Cioban Olga               Șef Serviciu Asistența Personală 3-00-76
Gherasim Cristina Șef Serviciu Asistența Personală 3-00-76
Perechiatco Viorel Șef Serviciu Asistența Personală 3-00-76
Josanu Cristina Șef Serviciu Asistența Personală 3-00-76
Topală Larisa         Specialist superior în administrarea suportului monetar 3-00-76                  
Muntean Elena  Felcer – protezist 3-00-76