Serviciului social de suport monetar familiilor/persoanelor defavorizate este un serviciu social specializat şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate Regulamentul aprobat de Consiliul Raional Soroca şi prevederile legislaţiei în vigoare.

Serviciul are misiunea de a susține familiile/persoanele defavorizate în contextul prevenirii marginalizării şi excluziunii socio-economice.

Suportul monetar reprezintă o sumă bănească nerambursabilă şi neimpozabilă care se acordă familiei/persoanei aflate în situaţie de dificultate printr-o plată unică și/sau lunară pentru o perioadă determinată, dar nu mai mare de 6 luni pentru  facilitarea realizării acţiunilor stabilite în planul individualizat de asistenţă, confirmată prin rezultatele evaluării necesităţilor;

Comisia pentru protecţia persoanelor aflate în situaţii de dificultate – organ abilitat cu eliberarea avizului pentru acordarea/neacordarea suportului monetar familiilor/persoanelor defavorizate, constituit prin decizia Consiliului raional.

Principiile de organizare, scopul şi obiectivele Serviciului îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu următoarele principii:

 • accesibilitate şi disponibilitate;
 • informare;
 • abordare individualizată;
 • parteneriat;
 • participare;
 • confidenţialitate
 • nondiscriminare.

Serviciul are drept scop, susţinerea familiei/persoanei defavorizate pentru prevenirea/diminuarea/depăşirea situaţiilor de dificultate, precum şi pentru prevenirea excluziunii sociale şi instituţionalizării acestora, în baza necesităţilor identificate.

Obiectivele Serviciului sînt următoarele:

 • facilitarea depăşirii situaţiei de dificultate cu care se confruntă familia/persoana defavorizată;
 • acordarea suportului monetar familiei/persoanei defavorizate, conform necesităţilor identificate;
 • prevenirea excluziunii sociale şi/sau instituţionalizării membrilor familiei/persoanei defavorizate;
 • asistarea familiei/persoanelor defavorizate în scopul valorificării suportului monetar conform necesităţilor.

Suportul monetar se acordă beneficiarului pentru reparaţia locuinţei şi/sau reparaţia/construirea sobei, adaptarea locuinţei la necesităţile persoanei/familiei defavorizate, procurarea combustibilului pentru prepararea hranei şi pentru încălzire în sezonul rece, procurarea mobilierului adaptat la necesităţi, precum și alte necesități stabilite în planul individualizat de asistenţă.