Scopul Serviciului este prestarea calitativă a serviciilor de îngrijire la domiciliu, pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii beneficiarilor.

Lucrătorii sociali prestează servicii de necesitate primară conform planului individualizat a beneficiarului şi graficului stabilit de vizite la domiciliu;

În sarcina unui lucrător social sunt 8-10 benefeciari îngrijiți la domiciliu în localităţile rurale şi 10-12 persoane la îngrijire în localităţile urbane.

Atribuţiile de serviciu a lucrătorului social:

 • informează comunitatea privind activitatea Serviciului;
 • participă la dezvoltatrea servciului prin depistarea și includerea noilor beneficiari în SÎSD;
 • duce evidența potențialilor benficiari;
 • efectuează evaluarea iniţială a potenţialului beneficiar a serviciului de îngrijire socială la domiciliu şi a situaţiei lui în colaborare cu asistentul social şi şeful serviciului de îngrijire socială la domiciliu, stabileşte serviciile de îngrijire socială la domiciliu şi condiţiile de care are nevoie beneficiarul;
 • completează dosarele beneficiarilor serviciului de îngrijire socială la domiciliu, graficul de vizite, întocmeşte rapoarte de activitate, în conformitate cu cerinţele stabilite şi le prezintă şefului serviciului;
 • participă la mobilizarea comunității și realizează legătura între beneficiar și comunitate sau alte structuri;
 • elaborează, cu participarea beneficiarului, planul individualizat de asistenţă;
 • oferă servicii de îngrijire socială la domiciliu, în conformitate cu planul elaborat;
 • oferă sprijin pentru incluziunea beneficiarilor în activităţi sociale comunitare;
 • în colaborare cu asistentul social, participă la evaluarea iniţială a unor beneficiari de servicii sociale primare, activităţi comunitare, monitorizarea post-intervenţie a unor beneficiari ce nu sunt parte a serviciului;
 • propune recomandări cu privire la eficientizarea şi dezvoltarea serviciilor sociale comunitare;
 • execută alte sarcini specifice desemnate (de exemplu, organizează lucrul grupurilor de suport reciproc a beneficiarilor, etc

Responsabilităţile lucrătorului social:

– respectă graficul de vizite  stabilit;

– respectă normele etice, profesionale şi legislaţia privind protecţia socială,

– îndeplineşte Contractul individual de muncă şi  atribuţiile  funcţionale;

– respectă disciplina muncii în conformitate cu legislaţia în vigoare

Serviciul de Îngrijire Socială la Domiciliu

este destinat persoanelor vărstnice și cu disabilități, lipsite de suportul copiilor, a familiei extinse şi a altor persoane (prieteni, rude, vecini ), care, din cauza stării sănătății nu pot duce un mod de viață independent.

Lucrătorii sociali prestează următoarele tipuri de servicii:

 • consiliere;
 • suport pentru următoarele activităţi:
 • procurarea, din mijloacele financiare ale beneficiarului, a produselor alimentare, a mărfurilor de uz casnic şi a medicamentelor;
 • prepararea hranei, livrarea prînzurilor calde (după caz)
 • plata, din mijloacele financiare ale beneficiarilor, a unor servicii comunale
 • îngrijirea locuinţei şi a gospodăriei;
 • predarea şi ridicarea obiectelor de uz casnic şi a hainelor la/de la spălatorie, curăţătorie chimică, reparaţie;
 • realizarea igienei personale;
 • organizarea procesului de adaptare a  locuinţei la nevoile persoanei;
 • antrenarea beneficiarului în activităţi sociale şi culturale;
 • întreţinerea corespondenţei cu rudele şi cu prietenii;
 • organizarea procesului de procurare şi transportare, din mijloacele financiare ale beneficiarului, a combustibilului la domiciliu;
 • după caz, încălzirea sobelor.