Serviciul Asistență Socială Comunitară

 

Serviciul de asistență socială comunitară este un serviciu creat în cadrul Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Soroca din subordinea Consiliului Raional Soroca. În activitatea sa Serviciul de asistență socială comunitară se conduce de legislație, dispozițiile și instrucțiunile Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, deciziile autorităților administrației publice locale, structurii teritoriale de asistență socială, alte acte normative.

Scopul Serviciului de asistență socială comunitară constă în prestarea asistenței sociale la nivel de comunitate pentru prevenirea și depășirea situațiilor de dificultate.

 

           Obiectivele Serviciului ASC sunt:

  1. a) Identificarea persoanelor în situație de dificultate și facilitarea accesului acestora la prestații și servicii sociale;
  2. b) Susținerea și mobilizarea comunității în vederea prevenirii și soluționării situațiilor de dificultate.

 

           Principiile care stau la baza activitații Serviciului ASC:

  1. a) Principiul accesibilității;
  2. b) Principiul abordării ne-discriminatorii și egalitatea șanselor;
  3. c) Principiul abordării individualizate și respectarea demnității beneficiarului;
  4. d) Principiul participative;
  5. e) Principiul confidențialității și respectării eticii profesionale.

 

            Beneficiarii Serviciului de asistență socială comunitară sunt:

  1. a) Comunitatea ca un tot întreg;
  2. b) Persoanele, familiile și grupurile sociale aflate în dificultate din comunitate:

– Copii și familii: familii cu copii în situație de risc, familii cu copii cu disabilități, copii rămași fără îngrijire părintească, copii orfani, copii abuzați și neglijați, copii cu disabilități și alții;

– Persoane tinere: tineri cu disabilități, mame minore, tineri în conflict cu legea, absolvenți ai instituțiilor rezidențiale, alții;

– Persoane vîrstnice: persoane solitare, persoane cu disabilități, persoane care suferă de afecțiuni grave (imobilizate), cupluri vîrstnice în care unul din membrii familiei este grav bolnav, alții;

– Grupuri de persoane cu probleme sociale specifice: persoane adulte cu disabilități, victime ale violenței în familie, agresorii violenței în familie,  potențialele victime și victime ale traficului de ființe umane, persoane eliberate din locurile de detenție, șomeri, persoane dependente de drog și alcool, persoane infectate de HIV/SIDA, minorități etnice, alții.

  1. c) Persoana aflată în situație de dificultate.

           Organizarea și funcționarea Serviciului ASC:

În cadrul Serviciului ASC sunt angajați  un șef de Serviciu,  40 asistenți sociali comunitari, dintre care 4 asistenți sociali au atribuții de supervizori.