Dacă analizăm legislația națională și internațională, identificăm următoarele delimitări ale grupurilor de persoane cu probleme sociale specifice:

Grupuri vulnerabile:

 • copilul în situație de risc ridicat (sărăcie, vulnerabilitate la procesele de dezagregare socială, delincvență juvenilă)
 •  tinerii de peste 18 ani care nu mai sunt cuprinşi în sistemul de ocrotire a copiilor fără  familie
 • persoanele de etnie romă aflate în situații de risc ridicat
 • vârstnicii în situație de risc ridicat şi
 • persoanele fără adăpost
 • persoanele cu dizabilități
 • tinerii peste 18 ani care părăsesc sistemul de stat de protecție a copilului
 • femeile ( mai ales în perioada de maternitate)
 • familiile cu mai mult de doi copii
 • familiile monoparentale
 • copiii în situații de risc
 • infractorii şi foştii delincvenți
 • persoanele dependente de droguri şi alcool
 • persoanele fără adăpost
 • victimele violenței domestice
 • persoanele infectate cu HIV/SIDA
 • persoanele afectate de boli profesionale
 • refugiații, azilanții

Grupuri dezavantajate:

 • vârstnici săraci, fără  sprijin familial
 • anumite categorii de bolnavi
 • persoane lipsite de locuințe sau adăpost
 • femei victime ale violenței domestice
 • femei sărace
 • părinți săraci cu copii în întreținere
 • copiii străzii
 • adolescente sărace gravide

Grupuri de risc:

 • şomeri
 • copii
 • vârstnici dependenți
 • tineri
 • locuitori din mediul rural
 • romi
 • persoane cu dizabilități

Categorii prioritare în prevenirea/absorbția sărăciei şi excluziunii sociale:

 • Copiii în situație de risc (abandonați, victime ale neglijenței, ale violenței domestice, ale exploatării sexuale, confruntați cu sărăcia extremă)
 • femeia confruntată cu riscul violenței domestice, al exploatării sexuale
 • populația săracă de romi, lipsită cronic de oportunități şi, nu de puține ori, victimă a discriminării