Terre des hommes Moldova

Înfiinţată în 1960, Terre des hommes (Tdh) este cea mai mare organizaţie elvețiană de ajutorare a copiilor. Terre des hommes contribuie la asigurarea unui viitor mai bun copiilor defavorizaţi şi comunităţilor din care provin aceștia, adoptând o abordare inovatoare şi aplicând soluţii practice, sustenabile. Activă în peste 35 de ţări, Tdh dezvoltă şi implementează proiecte de comunitate menite să ofere un trai mai bun pentru mai mult de 2,1 milioane de copii şi familiile acestora, destinate în special, domeniilor sănătății şi protecţiei.

În Republica Moldova Tdh activează începând cu anul 2004 şi este totalmente dedicată întru realizarea drepturilor copilului, fiind un participant indubitabil la îmbunătățirea sistemului de protecție a copilului din ţară.În prezent, activitatea Tdh în Moldova este construită pe trei domenii complementare și caută să dezvolte sinergii între ele, precum și cu alte domenii tematice cheie ale Fundației Terre des hommes.

Domeniul „Sisteme de protecție a copilului își propune să contribuie la consolidarea sistemului de protecție a copilului în Moldova, astfel încât acesta să își asume întreaga responsabilitate față de copii și să fie capabil să asigure realizarea drepturilor lor, fără nici o discriminare. Prin proiectele implementate, Tdh tinde să prevină abuzul, neglijarea și exploatarea copiilor și să protejeze copiii aflați în situații de risc și/sau supuși abuzului, inclusiv prin implicarea bărbaților și băieților și schimbarea aspectelor de gen ce pot duce la abuz, și să îmbunătățească incluziunea educațională a copiilor romi.

Domeniul „Copiii și Migrația se axează pe protecția copiilor afectați de migrație, atât cei aflați în dificultate în afara țării, cât și copiii lăsați în urmă. Intervenția Tdh are la bază îmbunătățirea sistemelor transnaționale de protecție, care ar fi capabile să asiste și să (re)integreze copiii în familiile lor sau într-un alt mediu protector.

Domeniul tematic „Justiția pentru Copii are scopul de a reduce discriminarea și maltratarea copiilor pe parcursul contactului a acestora cu sistemul de justiție din Moldova, de a fortifica sistemul de prevenire a delincvenței juvenile, precum și de a crea programe și servicii pentru copiii în conflict cu legea și copiii cu comportament deviant, care sunt sub vârsta răspunderii penale.

Tdh este convinsă că un impact consistent și de durată poate fi atins numai și numai prin acțiuni bazate pe un amalgam complementar de metode și abordări, cum ar fi:

  • Promovarea metodologiilor participative și prietenoase pentru copii și crearea de servicii;
  • Consolidarea capacității profesioniștilor din domeniul protecției copilului (specialiști în protecția copilului, asistenți sociali, profesori, ofițeri de poliție, medici, lucrători ai ONG-urilor etc.);
  • Îmbunătățirea sistemului de identificare, referire și management al cazurilor de abuz, neglijare și exploatare a copiilor;
  • Consolidarea mecanismelor intersectoriale de protecție la nivel local;
  • Îmbunătățirea disponibilității informației, precum și creșterea gradului de conștientizare a drepturilor și necesităților copiilor.

Beneficiarii noștri până în prezent (2004-2015):

  • 167.980 de copii au beneficiat de serviciile dezvoltate de Tdh, cum ar fi activitățile psihosociale de grup, ludotecile, sesiunile de informare și altele;
  • 5881 de copii au fost ajutați în mod individual, și anume au fost repatriați, asistați în diverse forme, referiți către servicii specializate, plasați în asistență parentală profesionistă.
  • 60.164 de părinți au beneficiat de serviciile dezvoltate de Tdh, cum ar fi activitățile psihosociale de grup și sesiunile de informare;
  • 10.386 de profesioniști din Moldova (inclusiv regiunea transnistreană) și Federația Rusă au beneficiat de formare și coaching.

http://tdh-moldova.md/index.php?l=ro