Consiliului Raional pentru Protecția Drepturilor Copilului  (în continuare -Consiliul) este organul administrației publice locale, menit să asigure elaborarea și implementarea politicilor de protecție a drepturilor copilului și familiei.

Consiliul este constituit din reprezentanți ai autorităților publice locale, precum și din reprezentanți ai organelor de drept și celelalte organe cointeresate, ce sesizează problemele copiilor – Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei, Direcția Învățămînt, Inspectoratul de Poliție, Oficiul Stării Civile, Secția Evidență și Documentare a Populației, reprezentanții unităților de învățămînt și curative etc.

Obiectivele Consiliului

– asigurarea respectării prevederilor Convenției ONU cu privire la drepturile copilului, altor documente internaționale din domeniu la care Republica Moldova este parte și a legislației naționale privind protecția drepturilor copilului și familiei;

– identificarea direcțiilor prioritare de intervenție în domeniul protecției drepturilor copilului și familiei;

– promovarea politicilor naționale privind protecția drepturilor copilului și familiei;

– realizarea deciziilor Consiliului Național pentru protecția drepturilor copilului în raion;

– realizarea deciziilor Consiliului Raional aferente protecției drepturilor copilului.

Pentru realizarea obiectivelor sale, Consiliul se investește cu următoarele atribuții:

– monitorizarea activităților autorităților administrației publice locale în domeniul protecției drepturilor copilului și familiei, comunităților și structurilor publice pentru protecție, dezvoltare și educație;

-supravegherea împreună cu autoritățile de resort a respectării regulamentării legale privind drepturile copilului în instituțiile cu orice formă de organizare, antrenate în creșterea și educația copiilor, stoparea practicilor abuzive sau ilegale în domeniu;

– elaborarea programelor locale și a planurilor de acțiuni privind protecția drepturilor copilului și familiei;

– examinarea cazurilor de încălcare a drepturilor copilului de către persoanele fizice și juridice;

– examinarea cazurilor minorilor delicvenți și ale părinților ce nu-și îndeplinesc obligațiunile părintești și prezentarea spre examinare organelor competente ale statului;

– evaluarea condițiilor de dezvoltare și educație a copiilor și adolescenților în instituțiile medicale, de îngrijire și educație, în locurile de detenție preventivă, penitenciare, precum și a condițiilor de muncă ale minorilor la întreprinderi, indiferent de tipul de proprietate;

– propagarea priorităților protecției copilului și educarea populației în spiritul respectării drepturilor copilului;

– monitorizarea realizării măsurilor de asistență socială a copiilor cu nevoi speciale (cu grad de dezabilitate, orfani, etc.);

– acumularea și deținerea informației privind respectarea drepturilor copilului;

– monitorizarea repartizării ajutoarelor umanitare pentru copii, în comun cu organizațiile neguvernamentale;

– promovarea experienței pozitive înregistrate în domeniul protecției drepturilor copilului și familiei.