Anunț!!! Sevicii de îngrijire la domiciliu prestate contra plată

      Serviciul de îngrijire socială la domiciliu din cadrul Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei Soroca în conformitate cu prevederile Regulamentului Serviciului de Îngrijire Socială la domiciliu, aprobat prin decizia 1/4 din 11.02.2021 Consiliului Raional Soroca incepînd cu luna mai 2021 pe lîngă servicii de îngrijire socială la domiciliu acordate gratis prestează și servicii de îngrijire socială la domiciliu conta plată.

De serviciile contra plată beneficiază următoarele grupuri de persoane:
1)  persoanele vîrstnice care au atins vîrsta standard de pensionare şi persoanele cu dizabilităţi, ai căror copii sînt obligaţi, conform legislaţiei, să-i întreţină, dar din considerente justificate nu-şi pot realiza obligaţiile;
2)  persoanele vîrstnice care au atins vîrsta standard de pensionare şi cad sub incidenţa art. 2 alin. (1) din Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova, ai căror copii sînt obligaţi, conform legislaţiei, să-i întreţină, dar din motive întemeiate nu-şi pot realiza obligaţiile;
3)  persoanele cu vîrsta de peste 18 ani care, după spitalizare, necesită îngrijiri temporare în vederea recuperării stării de sănătate şi nu au suport pentru îngrijire la domiciliu: persoanele care se externează din spital după intervenţii chirurgicale; convalescenţii după accidente vasculare cerebrale, fracturi de col femural, paralizii;
4)  bolnavii în fază terminală (cancer şi ciroze);
5)  persoanele care necesită îngrijiri de lungă durată: bolnavii cronici (cu excepţia bolilor infecţioase) care, din cauza bolii, nu sînt capabili să-şi desfăşoare activităţile cotidiene (alimentare, igienă personală etc.), fiind imobilizaţi la pat şi necesitînd ajutor permanent.

Tipurile de servicii prestate în cadrul Serviciului sînt următoarele:
1)consiliere;
2)suport pentru următoarele activităţi:
a) procurarea, din mijloacele financiare ale beneficiarului, a produselor alimentare, a mărfurilor de uz casnic şi a medicamentelor;
b) prepararea hranei,hrănirea, livrarea prînzurilor calde (după caz);
c) plata, din mijloacele financiare ale beneficiarilor, a unor servicii comunale;
d) îngrijirea locuinţei şi a gospodăriei;
e) predarea şi ridicarea obiectelor de uz casnic şi a hainelor la/de la spălatorie, curăţătorie chimică,    reparaţie;
f) realizarea igienei personale;
g) organizarea procesului de adaptare a  locuinţei la nevoile persoanei;
h) antrenarea beneficiarului în activităţi sociale şi culturale;
i) întreţinerea corespondenţei cu rudele şi cu prietenii, menținerea/facilitarea comunicării cu rudele și prietenii;
k) organizarea procesului de procurare şi transportare, din mijloacele financiare ale beneficiarului, a combustibilului la domiciliu;
l) după caz, încălzirea sobelor.

Costul serviciului contra plată

Costul serviciilor de îngrijire contra plată constituie 51 lei pentru o vizită.

Costul serviciilor de îngrijire contra plată pentru o lună constituie 609 lei – câte 3 vizite pe săptămînă

Pentru a beneficia de servicii contra plată se încheie contract de prestări servicii cu indicarea tipului de servicii, care vor fi prestate de către lucrător social, durata prestării și perioada contractului. Achitarea se efectuează pe cont special la filialele bancilor.
                  

            Admiterea

    Pentru a beneficia de servicii ( gratis sau contra plată), solicitantul/reprezentantul legal al acestuia depune o cerere scrisă către șeful Direcției. La cerere se anexează, în copie:

 1. certificat de încadrare în grad de dizabilitate,
 2. actul de identitate,
 3. actul ce atestă prezența reprezentantului legal (în caz de necesitate),
 4. adeverința privind componența familiei,
 5. certificatul medical cu indicațiile terapeutice privind necesitatea includerii persoanei în Serviciu,
 6. bonul de plată ( în cazul serviciilor contra plată)

În localitățile rurale cererea cu anexe se prezintă asistentului social comunitar. În mun.Soroca cererea cu anexe se prezintă șefului Serviciului de îngrijire socială la domiciliu în biroul nr.3 al DASPF str Independenței 8.
Nu se admit în Serviciu persoanele cu boli psihice aflate în perioada de acutizare, bolnavii de alcoolism,narcomanie, toxicomanie, tuberculoză și cu alte maladii care necesită tratament în instituţii specializate.

Pentru informații suplimentare tel:023022473

Rezultatele concursului pentru ocuparea funcției de asistent social comunitar Primăria mun. Soroca

La 30 martie 2021, a avut loc ședința Comisiei Raionale pentru selectarea candidaților la funcția de asistent social comunitar în primăria  Soroca. În rezultatul concursului  a fost desemnat câștigător Revenco Ecaterina.

Ședința Comisiei Raionale Protecția Copilului aflat în Dificultate

La  26 martie 2021, a avut loc ședința Comisiei Raionale Protecția Copilului în Dificultate, în cadrul căreia au fost examninate 14 subiecte ce țin de protecția copiilor rămași temporar și fără îngrijire părintească, precum și activitatea serviciului asistență parentală profesionistă.

Rezultatele I etape a concursului pentru funcția de asistent social comunitar în primăria mun. Soroca

La 24 martie 2021, a avut loc ședința Comisiei privind evaluarea candidaților la funcția de asistent social comunitar în primăria mun. Soroca. În rezultatul I etape de desfăşurare a concursului  au fost admiși următorii pretendenți: Ionița Antonela și Revenco Ecaterina.

Cea dea II etapă a concursului va avea loc la data de 30.03.2021 ora 09.00.

Ședința Consiliului Raional pentru Protecția Drepturilor Copilului

La 19.03.2021, a avut loc Ședința Consiliului Raional pentru Protecția Drepturilor Copilului, în cadrul căreia au fost discutate următorele subiecte:

 1. Interacțiunea poliției și a Atorităților Tutelare Locale privind respectarea prevederilor Legii nr.140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți și a HG nr. 270 din 08.04.2014 privind aprobarea Instrucțiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pe parcursul semestrului II al anului 2020.Raportor: Cristina Grosu – specialist al Serviciului Interacțiune Comunitară al SSP al IP Soroca
 2. Siguranța on-line a copiilor în școală. Riscurile la care sunt supuși copiii în mediul on-line, identificarea soluțiilor privind combaterea acestor pericole. Raportor: Angela Mușenco – șef Direcția Învățămînt Soroca
 3. Evoluția stării sănătății copiilor în rl. Soroca. Raportor: Vladimir Guțu – șef  Centrul de Sănătate Publică Soroca

Ședințele de instruire cu asistenții sociali comunitari

La 16 și 17 martie 2021, au avut loc ședințele de instruire cu asistenții sociali comunitari, fiind puse în discuție următoarele subiecte:

 • Respectarea măsurilor de protecție
 • Implementarea Instrucțiunii privind intervenția structurilor teritoriale de asistență socială în cazurile de violență în familie
 • Restituirea sumelor ajutorului social și ajutorul pentru perioada rece a anului  identificate în baza Raportului Inspecției Sociale. Implementarea  Acordului de cooperare.
 • Implementarea recomandărilor Inspecției Sociale

Ținem să mulțumim doamnei Rusnac Tatiana, medic obstretician ginecolog din cadrul Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor „Pro-Viața” Soroca, pentru implicarea și informarea asistenților sociali comunitari privind baza legală în examinarea medicală a minorilor.

Expoziție de creație a copiilor din Serviciul Asistență Parentală Profesionistă

Pentru a celebra Ziua interanțională a femeii, copii din Serviciul Asistență Parentală Profesionistă au pregătit câte o felicitare pentru ființa dragă. Toate lucrările au fost plasate expuse în cadrul DASPF Soroca.

Persoanele cu dizabilități locomotorii asigurate cu cărucioare și articole ortopedice

Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei Soroca a primit din partea „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare” – 20 fotolii rulante, 10 premergătoare, 17 perechi de încălțăminte ortopedică și alte articole necesare persoanelor cu dizabilități . Toate articolele au fost repartizate persoanelor cu probleme locomotorii din raionul Soroca în conformitate cu lista de solicitare precum și particularitățile individuale ale beneficiarilor.