Rezultatele concursului pentru ocuparea funcției de asistent social în primăria Rudi

La data de 3 octombrie 2019, a fost desfășurată ultima etapă a concursului pentru ocuparea funcției vacante de asistent social comunitar în primăria Rudi. În rezultatul punctajului obținut în prima și a doua etapă, câștigător a fost desemnată Culinca Eugenia.

O floare pentru un suflet

La data de 1 octombrie, colectivul DASPF a decis să celebreze Ziua internațională a persoanelor în etate, fiind alături de ei și oferindu-le un motiv în plus pentru un zâmbet.  Am pornit de la ideea că fiecare merită să fie apreciat pentru activitatea sa, pentru felul său de a fi, astfel am ieșit pe străzile din orașul Soroca pentru a dărui câte o floare persoanelor în etate, amintindu-le că sunt importanți pentru societatea noastră.

 

Comisia Raională Protecția Copilului aflat în dificultate

La data de 27.09.2019, a avut loc ședința Comisiei Raionale Protecția Copilului în Dificultate, în cadrul căreia au fost examninate 17 subiecte. Printre întrebările examinate se conțin dosarele a 6 familii cu 13 copii solicitanți a ajutorului bănesc oferit în cadrul serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii. De asemena au fost aprobate 9 dosareale familiilor cu copii nou născuti (0-6 luni) care necesită alimentație artificială. Precum și alte întrebări ce țin de protecția copiilor rămași temporar și fără îngrijire părintească.

Consiliul Raional Protecția Drepturilor Copilului

La data de 26 septembrie a avut loc ședința Consiliului Raional Protecția Drepturilor Copilului, în cadrul căreia au fost examinate următoarele întrebări:

  1. Școlarizarea copiilor de vîrstă școlară conform prevederilor Codului Educației al RM.
  2. Rezultatele examinării cazurilor înregistrate în IP Soroca privind violența în familie.
  3. Activitatea ATL Tătărăuca Veche în domeniul protecției copilului.

Rezultatele I etape a concursului pentru funcția de asistent social comunitar

La data de 30.09.2019, a avut loc ședința Comisiei privind evaluarea candidaților la funcția de asistent social comunitar în primăria Rudi. În rezultatul I etape de desfăşurare a concursului  au fost admise- Culinca Eugenia, Bezba Irina, Burduja Valerian.

Cea dea II etapă a concursului va avea loc la data de 03.10.2019 ora 10.00.

 

Ședințe de grup mic cu asistenții sociali comunitari

În zilele de 24 și 25 septembrie s-au petrecut şedințele de grup mic cu asistenţii sociali comunitari, în cadrul cărora asistenții sociali supervizori și managerii de serviciu au instruit asisteții sociali privind lucrul cu dosarele în cadrul Serviciului social Sprijin pentru familile cu copii şi Serviciul social Suport monetar adresat persoanelor-familiilor în dificultate.

Ziua lucrătorului din sfera protecţiei sociale a populaţiei

De 18 ani, a devenit o tradiție ca în a treia duminică a lunii septembrie să celebrăm sărbătoarea profesională „Ziua lucrătorului din sfera protecției sociale a populației”. Este o ocazie specială care oferă prilejul de a evidenția și valorifica eforturilor depuse de toți angajații din domeniul Protecție Sociale și, în special, a celor din Asistență Socială.
Oasepți la acest eveniment au fost d-l Ghenadie Munteanu, Președintele Raionului Soroca, d-l Vladimir Nicuța, vicepreședinte, d-l Iurie Todirean, vicepreședinte, d-l Victor Său, primarul orașului Soroca, d-l Cebotari Alexandru, șeful adjunct al Inspectoratului de Poliție Soroca, foștii șefi ai Direcției, precum și alți oaspeți, care au onorat cu prezența această sărbătoare.
Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Soroca a organizat sărbătoarea profesională cu suportul Consiliului Raional Soroca și a Direcției Cultură, cărora ținem să le mulțumim pentru implicare.

 

Uniți prin Dumnezeu

Acțiunile cu genericul Anul Familiei continuă, în acest sens asistenții sociali comunitari din mun. Soroca au susținut o mămică solitară aflată în dificultate la încreștinarea copilului. Copilul a fost botezat cu suținerea părintelui Ștefan de la catedrala Adormirea Măicii Domnului.

Vizita reprezentanților DGASPC Suceava și DASPF Ocnița

În perioada 15-17 septembrie 2019  Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Soroca, cu suportul Consiliuli raional Soroca, grație Acordului de colaborare,  a organizat o întâlnire a specialiștilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului din județul Suceava din România  și specialiștii Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Ocnița. Întâlnirea a avut ca scop continuarea  schimbului de experiență precum și promovarea bunelor practici în domeniul protecției sociale.

Agenda evenimentului a inclus o masă rotundă la care a fost prezent  președintele raionului Soroca domnul Ghenadie Muntean și vicepreședintele raionului Soroca, domnul Vladimir Nicuța. În cadrul acestei activități  au fost prezentate serviciile sociale ale celor trei Direcții de Asistență Socială, au fost abordate probleme ce țin de domeniul protecției sociale,  apoi a urmat schimbul de informații și opinii cu referire la legislație, metodologie și instrumentele utilizate în activitatea direcțiilor. Acest schjimb de opinii s-a dovedit a fi foarte util pentru identificarea și reluarea în aplicare a celor mai eficiente soluții în vederea îmbunătățirii serviciilor sociale.

Următoarele activități în agendă au fost 3 vizite de lucru: la Centrul multifuncțional „Baștina” din comuna Cosăuți, și la o familie de asistenți parentali profesioniști din comuna Egoreni și la locuința protejată pentru persoanele cu dizabilități (dezinstituționalizate din Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități) din comuna Bădiceni.

Oaspeții din România au participat cu mare drag  și la ediția a IX a „Festivalului Mărului” organizată de Consiliul raional Soroca.

În cadrul acestei colaborări frumoase am reușit stabilirea unor relații interinstuționale între partenerii din județul Suceava România și raionul Ocnița Republica Moldova în scopul promovării bunelor practici  pentru   asigurarea  calitativă și eficientă a protecției sociale.