Persoanele cu dizabilități locomotorii asigurate cu cărucioare și articole ortopedice

La 31 iulie 2020, Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei Soroca a primit lotul de articole ortopedice și cărucioare de drum din partea „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare”. Toate articolele din lot au fost repartizate persoanelor cu probleme locomotorii din raionul Soroca în conformitate cu lista de solicitare precum și particularitățile individuale ale beneficiarilor.

Menționăm că pe parcursul anului 2020, au fost repartizate articole ortopedice după cum urmează:

 • 37 cărucioare pentru adulți și 8 pentru copii;
 • 36 premărgătoare;
 • 2 proteze;
 • 6 scaune de baie și 3 scaune WC;
 • 14 corseturi;
 • 2 bandaje;
 • 56 perechi de încălțăminte ortopedică.

Concurs de selectare a organizației neguvernamentale pentru organizarea acțiunilor de suport vârstnicilor în situaţii excepţionale

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale lansează Concursul de selectare a organizațiilor neguvernamentale pentru organizarea acțiunilor de suport vârstnicilor în situaţii excepţionale.

Concursul este organizat în conformitate cu Planul de acțiuni privind implementarea principiului îmbătrânirii active (2018-2021), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1477 din 20 decembrie 2017, și are ca scop oferirea de suport metodologic autorităţilor administraţiei publice locale și grupelor de inițiativă a vârstnicilor pentru acordarea susţinerii persoanelor în etate în situaţii excepţionale, inclusiv în contextul pandemiei de COVID -19.

Procesul de aplicare

Dosarul poate fi depus până la data de 5 august 2020, ora 16.00, la sediul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 2, biroul 119 sau la adresa de e-mail olga.gotmaniuc@msmps.gov.md.

Dosarul depus la Cancelaria Ministerului trebuie să includă:

1) CV-ul organizației;

2) Copia certificatului de înregistrare a organizației, autentificată prin parafa instituției și semnătura conducătorului;

3) Formularul de aplicare, conform anexei nr.1;

4) Declaraţia de imparţialitate, conform anexei nr.2;

5) Bugetul detaliat privind realizarea programului sau proiectului, conform anexei nr.4

Bugetul preconizat în cadrul Concursului de selectare a organizațiilor neguvernamentale pentru organizarea acțiunilor de suport vârstnicilor în situaţii excepţionale este de 106 500 lei.

Mai multe detalii pot fi solicitate la numerele de telefon: 022 268 875/022 268 857 sau la adresa de email: olga.gotmaniuc@msmps.gov.md

MSMPS LANSEAZĂ CONCURSUL PREMIUL NAŢIONAL PENTRU VÂRSTNICI „PENTRU O VIAŢĂ ACTIVĂ LA ORICE VÂRSTĂ”, EDIŢIA 2020

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale lansează Concursul Premiul Național pentru vârstnici “Pentru o viață activă la orice vârstă”, ediţia 2020. La concurs pot participa vârstnicii de 60 de ani și peste, care au realizat performanţe deosebite în domeniul cultural-artistic, tehnico-ştiinţific, civic, medicină, antreprenoriat, agricultură, educație, sport, tehnologii informaționale, etc.

Doritorii de a participa la concurs pot expedia dosarele până la data de 4 septembrie 2020. Comisia de examinare va analiza dosarele participanților la concurs şi va nominaliza premianţii până la data de 12 septembrie 2020.

Dosarul trebuie să conțină:

• numele, prenumele candidatului/ei;

•denumirea completă a instituţiei/persoanei care înaintează dosarul la concurs confirmată prin semnătură (ştampilă, după caz);

• materialele care demonstrează performanțele în domeniile specificate;

• curriculum vitae;

• copia buletinului de identitate a candidatului/ei;

• o scrisoare de recomandare.

Concursul Premiului Național pentru vârstnici este instituit de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și se acordă cu prilejul Zilei internaționale a persoanelor vârstnice. Câștigătorilor li se vor înmâna Diplome de confirmare a titlului de Laureat al Premiului pentru Vârstnici şi un premiu bănesc.

Dosarele pot fi expediate la adresa Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, pe str. Vasile Alecsandri 2, mun. Chișinău sau la adresa electronică olga.gotmaniuc@msmps.gov.md, cu mențiunea Concursul național de acordare a Premiului Național pentru Vârstnici ’’Pentru o viață activă la orice vârstă’’. Regulamentul concursului îl găsiți mai jos.

Pentru mai multe detalii, vă rugam să apelați la numerele de telefon 022 268 857, 022 268 875 sau la adresa de email: olga.gotmaniuc@msmps.gov.md.

Comisia raională protecția persoanelor în dificultate

La  25.06.2020 a avut loc ședința ordinară a Comisiei raionale pentru protecția persoanelor aflate în dificultate Soroca, la care au examinate 14  solicitări.  În urma examinării informațiilor și rapoartelor prezentate, s-a decis acordarea suportului monetar la 13 familii defavorizate din raion în sumă totală.

De la începutul anului de activitate 2020, de suport monetar au beneficiat  63 familii defavorizate din raion.

Comisia Raională Protecția Copilului aflat în dificultate

La data de 26 iunie 2020, a avut loc ședința Comisiei Raionale Protecția Copilului în Dificultate, în cadrul căreia au fost examninate 21 subiecte. Printre întrebările examinate se conțin dosarele a 16 familii cu 46 copii solicitanți a ajutorului bănesc oferit în cadrul serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii. Precum și alte întrebări ce țin de protecția copiilor rămași temporar și fără îngrijire părintească, activitatea serviciului asistență parentală profesionistă.

Ședințele de instruire cu lucrătorii sociali

La data de 9 și 12 iunie 2020, au avut loc ședințele de instruire cu participarea lucrătorilor sociali la tema riscurile în activitatea lucrătorilor sociali, unde lucrătorii sociali au fost atenționați asupra necesității de a respecta măsurile de protecție în vederea prevenirii răspândirii infecției cu COVID-19.

Ședințe de instruire cu participarea asistenților sociali comunitari

La data de 10 și 11 iunie 2020, au avut loc ședințele de instruire cu participarea asistenților sociali comunitari, în cadrul cărora au fost abordate următoarele subiecte:

 1. Calitatea și cantitatea muncii efectuate de asistenții sociali comunitari;
 2. Suport informativ în implementarea managmentului Serviciului Social de Sprijin pentru familiile cu copii  folosind indicatorii de bunăstare și factorii protectori;
 3. Implementarea Regulamentul cu  privire la modul de stabilire și plată a ajutorul social și/sau APRA și a Instrucțiunii cu  privire la  munca în folosul comunității;
 4. Informarea asistenților sociali comunitari cu privire la modul de referire pentru șomerii care necesită suport suplimentar pe piața muncii

Asistenții sociali comunitari au fost atenționați asupra necesității de a respecta măsurile de protecție în vederea prevenirii răspândirii infecției cu COVID-19.

Rezultatele concursului pentru ocuparea funcției de asistent social comunitar

La data de 4 iunie 2020, a avut loc ședința Comisiei Raionale pentru selectarea candidaților la funcția de asistent social comunitar în primăriile Iarova, Oclanda, Dubna și  Soroca, precum și la funcția temporar vacantă de asistent social comunitar în primăriile Vasilcău și Racovăț. În rezultatul concursului  au fost desemnați următorii câștigători:

 1. Primăria Iarova- Corugă Liudmila;
 2. Primăria Oclanda- Civiriuc Evghenii;
 3. Primăria Dubna- Cojocari Viorica;
 4.  Primăria Soroca- Sochirca Andriana;
 5. Primăria Vasilcău- Zlotea Iryna;
 6. Primăria Racovăț- Ceban Angela.

Comisia Raională Protecția Copilului aflat în dificultate

La data de 29 mai 2020, a avut loc ședința Comisiei Raionale Protecția Copilului în Dificultate, în cadrul căreia au fost examninate 52 subiecte. Printre întrebările examinate se conțin dosarele a 33 familii cu  copii solicitanți a ajutorului bănesc oferit în cadrul serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii. Precum și alte întrebări ce țin de protecția copiilor rămași temporar și fără îngrijire părintească, precum și activitatea serviciului asistență parentală profesionistă.