Dar din dar…

Cu prilejul sărbătorilor de Iarnă, specialiștii serviciului Asistență Parentală Profesionistă au organizat două măsuri pentru copii din plasament :

  •  un concurs cu tematica: Magia Sărbătorilor de Iarnă, la care copii au participat foarte activ și au fost decernați cu diplome de merit din partea lui Moș Craciun,
  • Caravana de Craciun a fost organizată datorită ajutorului a patru agenți economici: SRL „TEZAURUS VDS”, S.R.L. MUGUREL, Întreprinderea Individuală F. Ursu, Societatea pe Acţiuni ALFA-NISTRU, cărara le aducem sincere mulțumiri pentru faptul că au adus zîmbete pe față copiilor din plasament.

Astfel 47 de copii care sunt plasați în Serviciul Asistență Parentală și Casa de Copii de Tip Familie au beneficiat în ajun de Anul Nou de cadouri dulci și jucării.

Ședința de grup cu asistenții sociali comunitari din r-nul Soroca

La 15 și 16 decembrie 2020, au avut loc ședințele de instruire cu asistenții sociali comunitari, în cadrul cărora a fost examinat Raportul Ispecției Sociale în rezultatul verificării ajutorului social/ APRA (din perioada inspectării noiembrie 2020), identificarea măsurilor de prevenire a erorilor la stabilirea ajutorului social/ APRA, precum și totalizarea activității Serviciului de Asistență Socială Comunitră.

3 decembrie- Ziua Intenațională a Persoanelor cu Dizabilități

În fiecare an, la 3 decembrie se consemnează Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități. Marcarea acestei zile este o ocazie pentru o schimbare de atitudine faţă de aceste persoane, prin eliminarea barierelor în ceea ce priveşte implicarea lor în diverse sfere de activitate. Sarcina Direcției Asistență socială și protecție a familiei Soroca constă în implementarea politicilor sociale și asigurarea protecției sociale a persoanelor cu dizabilități. Astfel, în anul 2020  a fost asigurată buna funcționare și extinderea serviciului social „Asistență personală”, a crescut  semnificativ gradul de accesibilitate  a serviciului, au fost soluţionate cazurile aflate în aşteptare, sporit gradul de protecţie a persoanelor cu dizabilităţi severe. În scopul  susţinerii  persoanelor cu deficienţe locomotorii, pe parcursul anului 2020, au fost distribuite fotolii rulante și premergătoare tuturor solicitanților. Acțiunile realizate vin să încurajeze incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, precum și revendicarea dreptului la egalitate de către reprezentanții acestui grup.

Împreună, trebuie să tindem să realizăm obiectivele Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități: să eliminăm discriminarea și excluziunea și să educăm o societate, care respectă diversitatea și incluziunea.

 

Șef al DASPF ,

Vladimir Nicuța

Persoanele cu dizabilități locomotorii asigurate cu cărucioare și articole ortopedice

Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei Soroca a primit din partea „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare” – 16 fotolii rulante, 18 premergătoare, încălțăminte ortopedică și alte articole necesare persoanelor cu dizabilități . Toate articolele au fost repartizate persoanelor cu probleme locomotorii din raionul Soroca în conformitate cu lista de solicitare precum și particularitățile individuale ale beneficiarilor.

Menționăm că DASPF Soroca în colaborare cu CREPOR a reușit să acopere toate solicitările din partea solicitanților de articole protetico-ortopedice pe parcursul acestui an.

38 persoane cu probleme locomotorii asigurate cu cărucioare

Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei Soroca a primit 38 cărucioare de drum din partea „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare”. Toate articolele au fost repartizate persoanelor cu probleme locomotorii din raionul Soroca în conformitate cu lista de solicitare precum și particularitățile individuale ale beneficiarilor.

Anunț!

Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Soroca anunță că în asistenții sociali comunitari din mun. Soroca se află în autoizolare în legătură cu situația epidemiologică. În acest sens vă informăm că audiența cetățenilor va fi reluată începând cu 19 octombrie. Pentru informații suplimentare apelați 0230 22548- anticamera DASPF Soroca.

Nume Prenume Funcția Telefon de contact
 Nicuța Vladimir Șef DASPF 2-34-99
Perechiatco Aliona    Şef adjunct 2-23-07
Cozlov Tatiana Secretar  administrativ 2-25-48
Coliţa Larisa         Şef serviciu Îngrijire Socială  la domiciliu 2-24-73
Furdui Maria Şef serviciu Îngrijire Socială  la domiciliu 2-24-73
Napercovschii Irina Specialist principal în problemele adopției, tutelei și curatelei 2-24-73
Crudu Eugenia                    Specialist resurse umane 2-16-24
Gherghelijiu  Adriana Șef Serviciu Asistență Socială Comunitară 93-0-25
Nastas Elena        Contabil șef 2-37-21                 
Pascariuc Fiodora Contabil 2-37-21
Soficiuc Marcela       Șef secție Protecția Persoanelor în Etate și cu Dizabilități 2-34-02                      
Tighinean Tatiana                                  Special principal în administrarea ajutorului social 2-64-14
Ciumac Zoia         Șef serviciu Protecția Familiei și copilului aflat în dificultate 3-05-84.
Sotnic Viorica      Specialist principal Protecția Familiei și copilului aflat în dificultate 93-0-24
Zabulica Lucreția Manager Asistența Parentală Profesionistă 93-0-24
Garmaliuc Marina     Manager  Asistența Parentală Profesionistă 93-0-24
Lozan Ana Asistent social Asistența Parentală Profesionistă 93-0-24
Cioban Olga               Șef Serviciu Asistența Personală 3-00-76
Gherasim Cristina Șef Serviciu Asistența Personală 3-00-76
Perechiatco Viorel Șef Serviciu Asistența Personală 3-00-76
Josanu Cristina Șef Serviciu Asistența Personală 3-00-76
Topală Larisa         Specialist superior în administrarea suportului monetar 3-00-76                  
Muntean Elena  Felcer – protezist 3-00-76

 

Ședința Consiliului Raional pentru Protecția Drepturilor Copilului

Ședința Consiliului Raional pentru Protecția Drepturilor Copilului  a avut loc pe 30.09.2020 cu discutarea următoarelor subiecte:

1. Cu privire la relansarea procesului educațional în anul școlar 2020-2021 în contextul epidemiologic COVID – 19  a raportat: Mușenco Angela – șef Direcția Învățămînt Soroca

2. Cu privire la interacțiunea poliției și a atorităților tutelare locale privind respectarea prevederilor Legii nr.140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți și a HG 270 privind aprobarea Instrucțiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pe parcursul semestrului I al anului 2020 a raportat Grosu Cristina – specialist al Serviciului Interacțiune Comunitară al SSP al IP Soroca

3. Colaborarea intersectorială în domeniul medico-social în vederea reducerii ratei mortalității infantile și a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu pe parcursul semestrului I al anului 2020 a raportat Mazur Natalia – șef secție al IMSP CS Soroca