38 persoane cu probleme locomotorii asigurate cu cărucioare

Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei Soroca a primit 38 cărucioare de drum din partea „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare”. Toate articolele au fost repartizate persoanelor cu probleme locomotorii din raionul Soroca în conformitate cu lista de solicitare precum și particularitățile individuale ale beneficiarilor.

Anunț!

Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Soroca anunță că în asistenții sociali comunitari din mun. Soroca se află în autoizolare în legătură cu situația epidemiologică. În acest sens vă informăm că audiența cetățenilor va fi reluată începând cu 19 octombrie. Pentru informații suplimentare apelați 0230 22548- anticamera DASPF Soroca.

Nume Prenume Funcția Telefon de contact
 Nicuța Vladimir Șef DASPF 2-34-99
Perechiatco Aliona    Şef adjunct 2-23-07
Cozlov Tatiana Secretar  administrativ 2-25-48
Coliţa Larisa         Şef serviciu Îngrijire Socială  la domiciliu 2-24-73
Furdui Maria Şef serviciu Îngrijire Socială  la domiciliu 2-24-73
Napercovschii Irina Specialist principal în problemele adopției, tutelei și curatelei 2-24-73
Crudu Eugenia                    Specialist resurse umane 2-16-24
Gherghelijiu  Adriana Șef Serviciu Asistență Socială Comunitară 93-0-25
Nastas Elena        Contabil șef 2-37-21                 
Pascariuc Fiodora Contabil 2-37-21
Soficiuc Marcela       Șef secție Protecția Persoanelor în Etate și cu Dizabilități 2-34-02                      
Tighinean Tatiana                                  Special principal în administrarea ajutorului social 2-64-14
Ciumac Zoia         Șef serviciu Protecția Familiei și copilului aflat în dificultate 3-05-84.
Sotnic Viorica      Specialist principal Protecția Familiei și copilului aflat în dificultate 93-0-24
Zabulica Lucreția Manager Asistența Parentală Profesionistă 93-0-24
Garmaliuc Marina     Manager  Asistența Parentală Profesionistă 93-0-24
Lozan Ana Asistent social Asistența Parentală Profesionistă 93-0-24
Cioban Olga               Șef Serviciu Asistența Personală 3-00-76
Gherasim Cristina Șef Serviciu Asistența Personală 3-00-76
Perechiatco Viorel Șef Serviciu Asistența Personală 3-00-76
Josanu Cristina Șef Serviciu Asistența Personală 3-00-76
Topală Larisa         Specialist superior în administrarea suportului monetar 3-00-76                  
Muntean Elena  Felcer – protezist 3-00-76

 

Ședința Consiliului Raional pentru Protecția Drepturilor Copilului

Ședința Consiliului Raional pentru Protecția Drepturilor Copilului  a avut loc pe 30.09.2020 cu discutarea următoarelor subiecte:

1. Cu privire la relansarea procesului educațional în anul școlar 2020-2021 în contextul epidemiologic COVID – 19  a raportat: Mușenco Angela – șef Direcția Învățămînt Soroca

2. Cu privire la interacțiunea poliției și a atorităților tutelare locale privind respectarea prevederilor Legii nr.140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți și a HG 270 privind aprobarea Instrucțiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pe parcursul semestrului I al anului 2020 a raportat Grosu Cristina – specialist al Serviciului Interacțiune Comunitară al SSP al IP Soroca

3. Colaborarea intersectorială în domeniul medico-social în vederea reducerii ratei mortalității infantile și a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu pe parcursul semestrului I al anului 2020 a raportat Mazur Natalia – șef secție al IMSP CS Soroca

Comisia Raională Protecția Copilului aflat în dificultate

La data de 25 septembrie 2020, a avut loc ședința Comisiei Raionale Protecția Copilului în Dificultate, în cadrul căreia au fost examninate 46 subiecte. Printre întrebările examinate se conțin dosarele a 27 familii cu 58 copii solicitanți a ajutorului bănesc oferit în cadrul serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii. Precum și alte întrebări ce țin de protecția copiilor rămași temporar și fără îngrijire părintească, activitatea serviciului asistență parentală profesionistă.

Ședința festivă dedicată „Zilei lucrătorului din sfera protecție sociale a populației”

„Ziua lucrătorului din sfera protecției sociale a populației” este o ocazie specială care oferă prilejul de a evidenția și valorifica eforturilor depuse de toți angajații din domeniul Protecției Sociale.

Astăzi, 16 septembrie 2020, a fost organizată ședința festivă, în cadrul căreia, angajații DASPF au fost desemnați cu diplome pentru munca și efortul depus în realizarea atribuțiilor de serviciu.

Oasepți la acest eveniment au fost d-l Veaceslav Rusnac, Președintele Raionului Soroca, d-na Paunescu Svetlana, vicepreședinte al Raionului Soroca, d-na Ala Bordian, vicepreședinte al Raionului Soroca,  d-na Lilia Pilipețchi, primarul municipiului Soroca, d-l Dumitru Zgardan, director al Casei Teritoriale de Asigurări Sociale, d-na Marina Mînăscurtă, șeful structurii teritoriale a ANOFM, precum și alți oaspeți, care au onorat cu prezența.

Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Soroca a organizat evenimetul cu suportul Consiliului Raional Soroca și a Direcției Cultură, cărora ținem să le mulțumim pentru implicare.

Ședințele de instruire a lucrătorilor sociali

În perioada 9-18 septembrie 2020, au loc instruirile licrătorilor sociali cu tema : Rolul comunicării în relația cu beneficiarul. Comunicarea cu beneficiarii cu diverse deficiențe: auditive, olfactive, locomotorii, psihice, etc.

Ședințele se desfășoară în grupuri mici, cu respectarea tuturor măsurilor de prevenire a răspândirii noului Coronavirus.