Comisia Raională Protecția Copilului aflat în dificultate

La data de 29 mai 2020, a avut loc ședința Comisiei Raionale Protecția Copilului în Dificultate, în cadrul căreia au fost examninate 52 subiecte. Printre întrebările examinate se conțin dosarele a 33 familii cu  copii solicitanți a ajutorului bănesc oferit în cadrul serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii. Precum și alte întrebări ce țin de protecția copiilor rămași temporar și fără îngrijire părintească, precum și activitatea serviciului asistență parentală profesionistă.

 

Comisia raională protecția persoanelor în dificultate

La data de 28 mai 2020, în incinta DASPF Soroca a avut loc ședința Comisiei raionale protecția persoanelor în dificultate unde a fost examinată posibilitatea includerii a 27 beneficiarii în serviciul Suport monetar pentru familiile/persoanele defavorizate.

Rezultatele I etape a concursului pentru funcția de asistent social comunitar în primăriile Iarova, Oclanda, Dubna, Soroca și Vasilcău

La data de 26.05.2020, a avut loc ședința Comisiei privind evaluarea candidaților la funcția de asistent social comunitar în primăriile Iarova, Oclanda, Dubna și  Soroca, precum și la funcția temporar vacantă de asistent social comunitar în primăria Vasilcău. În rezultatul I etape de desfăşurare a concursului  au fost admiși următorii pretendenți la funcțiiile nominalizate:

 1. Primăria Iarova- Baciu Irina și Corugă Liudmila;
 2. Primăria Oclanda- Civiriuc Evghenii și Constantin Olesea;
 3. Primăria Dubna- Gadibadi Tatiana, Cojocari Viorica și Botezat Maria;
 4.  Primăria Soroca- Sochirca Andriana și Stîrcu Constanța;
 5. Primăria Vasilcău- Zlotea Iryna și Cazac Eleonora.

Cea dea II etapă a concursului va avea loc la data de 04.06.2020 ora 09.00.

Ședința grupului de lucru DASPF privind elaborarea propunerilor pentru Strategia de dezvoltarea economico-socială a raionului Soroca pentru anii 2021-2025

În cadrul DASPF Soroca, a avut loc ședința grupului de lucru pentru evaluarea situației la compartimentul servicii sociale și elaborarea ulterioară a propunerilor pentru Strategia de dezvoltarea economico-socială a raionului Soroca pentru anii 2021-2025.

Grupul de lucru a stabilit un plan de acțiuni pentru a evalua situația actuală a serviciilor și elaborarea propunerilor.

Suport acordat de AO „Parteneriate pentru fiecare copil”

15 familii din municipiul și raionul Soroca au beneficiat de colete cu produse alimentare și igienice donate de AO „Parteneriate pentru fiecare copil”. Părinții și copiii au fost plăcut surprinși de atenția și suportul de care au beneficiat în această perioadă dificilă prin care trec.

Colectivul DASPF Soroca aduce sincere mulțumiri AO „Parteneriate pentru fiecare copil”pentru colaborare, pentru implicarea și susținerea acordată copiilor și familiilor defavorizate.

Concurs pentru ocuparea funcției temporar vacante de asistent social comunitar în s. Racovăț

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Soroca anunţă temporar vacantă funcţia de asistent social comunitar în primăria Racovăț.

Atribuţiile asistentului social comunitar:

– asigură implementarea cadrului normativ privind asistenţa socială:

– identifică  şi evaluează situaţia beneficiarilor şi a familiiei lor, deplasându-se în teren;

– formulează problemele cu care se confruntă beneficiarii;

– elaborează şi implementează planuri individualizate de asistenţă cu participarea beneficiarului şi a familiei lui;

– identifică şi evaluează necesităţile grupurilor de beneficiari din comunitate şi propune soluţii de depăşire a problemelor sociale;

– prestează servicii sociale primare;

– propune şi pregăteşte cazul pentru referire spre serviciile sociale specializate;

– evaluează necesităţile comunităţii şi contribuie la dezvoltarea serviciilor sociale comunitare existente;

– mobilizează comunitatea şi stabileşte parteneriate în scopul soluţionării problemelor beneficiarilor;

– realizează rapoarte de activitate, în conformitate cu cerinţele stabilite;

– contribuie la examinarea şi soluţionarea propunerilor, cererilor, petiţiilor şi reclamaţiilor parvenite din partea membrilor comunităţii.

Cerinţe de calificare:

 1. Studiile:
 • Avantaje: Studii universitare în asistenţa socială,
 • Studii universitare pedagogice, juridice, şiinţe sociale;
 • medii speciale în domeniul asistenţei sociale,
 1. Altele:
 • Abilitatea de a lucra după un program solicitat;
 • Calităţi morale;
 • Abilităţi de comunicare;
 • Cunoaşterea calculatorului şi experienţă practică;
 • Cunoaşterea limbilor română şi rusă ( vorbire şi scriere).

Condiţiile:

– cunoaşterea cadrului legal şi normativ ce ţine de domeniul asistenţei sociale.

Înscrierea candidaţilor pentru participare la concurs se efectuează prin depunerea următoarelor acte necesare:

1) cererea de înscriere;

2) curiculum vitae;

3) diploma de studii original și copia;

4) certificatul medical – formularul nr.027/e;

5) copia buletinului de identitate,

6) declarația pe propria răspundere  privind absența antecedentelor penale

Data limită pentru depunerea actelor –-  22.05.2020, ora 17.00

Adresa pentru depunerea pachetului de documente:

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei, or. Soroca, str. Independenţei 8.

Telefon de contact: 0230-93-0-25

Persoana de referinţă: A. Gherghelijiu

15 mai- „Ziua Internațională a Familiei”

La data de 15 mai comunitatea internațională celebrează „Ziua Internațională a Familiei”, obiectivul principal al acestei zile este de a accentua importanţa familiei şi de a promova valorile familiei – egalitatea, dragostea, respectul, împărţirea echitabilă a responsabilităţilor casnice, combaterea tuturor formelor de violenţă împotriva femeilor, copiilor, persoanelor în etate.
Menirea acestei sărbători este sensibilizarea tuturor cetățenilor și autorităților cu privire la problemele cu care se confruntă familia în societatea contemporană.

În acest an, Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei au decis să organizeze un concurs de creație ( desen, eseu, poezie, video, etc) pentru copiii aflați în plasament în centrele din satul Cosăuți și Rublenița, precum și copiii din serivciile Asistență Parentală Profesionistă și Casa de Copii de Tip Familial. Cele mai bune creații vor fi expuse în holul DASPF. Scopul acțiunii este de a etala viziunea copiilor asupra rolului și funcției familiei în societate.

Concursul se desfășoară în perioada 12- 19 mai 2020, creațiile pot fi depuse la sediul DASPF zilnic în perioda menționată, de la orele 8.00-17.00 cu referire la Serviciul Protecția Copilului și Familiei.

Echipament de protecție oferit de MMPSF

Luând în considerație starea de urgență, rolul sistemului de asistență socială în acordarea măsurilor de asistență socială, precum și prevenirea răspândirii infecției Covid-19, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, cu suporul UN WOMEN Moldova au fost achiziționate meteriale de protecție personală pentru lucrătorii sociali și asisitenții sociali comunitari.

Cu suportul UN WOMEN Moldova au fost achiziționate măști și dezinfectanțpi, precum și asigurată livrarea materialelor de protecție la sediul Structurilor teritoriale de asistență socială.