Ședința de grup mare cu asistenții sociali comunitari

Miercuri , 07.08.2019, a avut loc ședința de grup mare cu asistenții sociali comunitari. În cadrul ședinței asistenții au primit suport informativ du privire la Regulamentul-cadru de activitate al Serviciului de asistenţă socială comunitară şi Regulamentul DASPF.

Concurs pentru ocuparea funcţiei de asistent social comunitar în primăria Vădeni

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Soroca anunţă vacantă funcţia de asistent social comunitar în primăria Vădeni.

Atribuţiile asistentului social comunitar:

– asigură implementarea cadrului normativ privind asistenţa socială:

– identifică  şi evaluează situaţia beneficiarilor şi a familiiei lor, deplasându-se în teren;

– formulează problemele cu care se confruntă beneficiarii;

– elaborează şi implementează planuri individualizate de asistenţă cu participarea beneficiarului şi a familiei lui;

– identifică şi evaluează necesităţile grupurilor de beneficiari din comunitate şi propune soluţii de depăşire a problemelor sociale;

– prestează servicii sociale primare;

– propune şi pregăteşte cazul pentru referire spre serviciile sociale specializate;

– evaluează necesităţile comunităţii şi contribuie la dezvoltarea serviciilor sociale comunitare existente;

– mobilizează comunitatea şi stabileşte parteneriate în scopul soluţionării problemelor beneficiarilor;

– realizează rapoarte de activitate, în conformitate cu cerinţele stabilite;

– contribuie la examinarea şi soluţionarea propunerilor, cererilor, petiţiilor şi reclamaţiilor parvenite din partea membrilor comunităţii.

Cerinţe de calificare:

 1. Studiile:
 • Avantaje: Studii universitare în asistenţa socială,
 • Studii universitare pedagogice, juridice, şiinţe sociale;
 • medii speciale în domeniul asistenţei sociale,
 1. Altele:
 • Abilitatea de a lucra după un program solicitat;
 • Calităţi morale;
 • Abilităţi de comunicare;
 • Cunoaşterea calculatorului şi experienţă practică;
 • Cunoaşterea limbilor română şi rusă ( vorbire şi scriere).

Condiţiile:

– cunoaşterea cadrului legal şi normativ ce ţine de domeniul asistenţei sociale.

Înscrierea candidaţilor pentru participare la concurs se efectuează prin depunerea următoarelor acte necesare:

1) cererea de înscriere;

2) curiculum vitae;

3) diploma de studii original și copia;

4) certificatul medical – formularul nr.086/e;

5) copia carnetului de muncă;

6) copia buletinului de identitate.

Data limită pentru depunerea actelor – 23.08.2019, ora 17.00

Adresa pentru depunerea pachetului de documente:

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei, or. Soroca, str. Independenţei 8.

Telefon de contact: 0230-93-0-25

Persoana de referinţă: A. Gherghelijiu

Rezultatele concursului pentru ocuparea funcției de asistent social în primăria Bădiceni

La data de 30 iulie 2019, a fost desfășurată ultima etapă a concursului pentru ocuparea funcției vacante de asistent social comunitar în primăria Bădiceni. În rezultatul punctajului obținut în prima și a doua etapă, câștigător a fost desemnată Coșciug Tatiana.

 

Ședința de lucru cu asistenții parentali profesioniști

La data de 29 iulie 2019, a avut loc ședința de lucru cu asistenții parentali profesioniști. În cadrul ședinții managerii serviciului au  adus la cunoștința asistenților parentali despre modificările legislative parvenite în privința îndemnizațiilor zilnice și lunare, au accentuat necesitatea dezvoltării abilităților de planificare bugetară pentru copiii. Deasemenea a fost accentuată necesitatea de a prezenta în termen tabelul de note, certificatele medicale și pozele copiilor.

Rezultatele I etape a concursului pentru funcția de asistent social comunitar

La data de 19.07.2019, a avut loc ședința Comisiei privind evaluarea candidaților la funcția de asistent social comunitar în primăria Bădiceni. În rezultatul I etape de desfăşurare a concursului  au fost admise- Coşciug Tatiana şi Garmaliuc Marina.

Cea dea II etapă a concursului va avea loc la data de 30.07.2019 ora 09.00.

Concurs pentru funcția de asistent social comunitar s. Vădeni

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Soroca anunţă vacantă funcţia de asistent social comunitar în primăria Vădeni.

Atribuţiile asistentului social comunitar:

– asigură implementarea cadrului normativ privind asistenţa socială:

– identifică  şi evaluează situaţia beneficiarilor şi a familiiei lor, deplasându-se în teren;

– formulează problemele cu care se confruntă beneficiarii;

– elaborează şi implementează planuri individualizate de asistenţă cu participarea beneficiarului şi a familiei lui;

– identifică şi evaluează necesităţile grupurilor de beneficiari din comunitate şi propune soluţii de depăşire a problemelor sociale;

– prestează servicii sociale primare;

– propune şi pregăteşte cazul pentru referire spre serviciile sociale specializate;

– evaluează necesităţile comunităţii şi contribuie la dezvoltarea serviciilor sociale comunitare existente;

– mobilizează comunitatea şi stabileşte parteneriate în scopul soluţionării problemelor beneficiarilor;

– realizează rapoarte de activitate, în conformitate cu cerinţele stabilite;

– contribuie la examinarea şi soluţionarea propunerilor, cererilor, petiţiilor şi reclamaţiilor parvenite din partea membrilor comunităţii.

Cerinţe de calificare:

 1. Studiile:
 • Avantaje: Studii universitare în asistenţa socială,
 • Studii universitare pedagogice, juridice, şiinţe sociale;
 • medii speciale în domeniul asistenţei sociale,
 1. Altele:
 • Abilitatea de a lucra după un program solicitat;
 • Calităţi morale;
 • Abilităţi de comunicare;
 • Cunoaşterea calculatorului şi experienţă practică;
 • Cunoaşterea limbilor română şi rusă ( vorbire şi scriere).

 

Condiţiile:

– cunoaşterea cadrului legal şi normativ ce ţine de domeniul asistenţei sociale.

 

Înscrierea candidaţilor pentru participare la concurs se efectuează prin depunerea următoarelor acte necesare:

1) cererea de înscriere;

2) curiculum vitae;

3) diploma de studii original și copia;

4) certificatul medical – formularul nr.086/e;

5) copia carnetului de muncă;

6) copia buletinului de identitate.

Data limită pentru depunerea actelor –- 19.07.2019, ora 17.00

Adresa pentru depunerea pachetului de documente:

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei, or. Soroca, str. Independenţei 8.

Telefon de contact: 0230-93-0-25, 0230-2-25-48

Persoana de referinţă: A. Gherghelijiu

Comisia Raională Protecția Copilului în Dificultate

În cadrul Comisiei Raionale Protecția Copilului în Dificultate au fost examinate 43 întrebări, dintre care 34 dosare privind încadrarearea în Serviciului sprijin familial.  Astfel s-a reușit susținerea a 61 copii din familii cu o situația socio-materială precară  în pregătirea pentru sezonul școalar. În ordinea de zi a fost examinată și reintegrarea în familia bioligică a doi copii, care au fost separți de părinți, fiind plasați în serviciul de Asistență Parentală Profesionistă.

Ședința Consiliului Raional pentru Protecția Drepturilor Copilului

La data de 21.06.2019, a avut loc ședința Consiliului Raional pentru Protecția Drepturilor Copilului, în cadrul căreia au fost discutate 3 întrebări ce vizează respectarea drepturilor și intereselor copiilor din raionul Soroca.

Ținem să mulțumim membrilor și raportorilor pentru implicarea și activism, în deosebi copiilor Ciumeica Tatiana și Melnicescu Ionela care au participat la toate ședințele CRPDC.

Ședința de grup mare cu asistenții sociali comunitari

Miercuri, 12.06.2019, a avut loc ședința de grup mare cu asistenții sociali comunitari. În cadrul ședinței asistenții au primit suport informativ în implementarea managementului Serviciului social de sprijin pentru familile cu copii. Asistenții urmează să prezinte lista copiilor aflați în plasament de tip familial care își urmează studiile în școlile profesionale și colegii.

Concurs pentru funcţia vacantă de asistent social comunitar în primăria Bădiceni

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Soroca anunţă vacantă funcţia de asistent social comunitar în primăria Bădiceni.

Atribuţiile asistentului social comunitar:

– asigură implementarea cadrului normativ privind asistenţa socială:

– identifică  şi evaluează situaţia beneficiarilor şi a familiiei lor, deplasându-se în teren;

– formulează problemele cu care se confruntă beneficiarii;

– elaborează şi implementează planuri individualizate de asistenţă cu participarea beneficiarului şi a familiei lui;

– identifică şi evaluează necesităţile grupurilor de beneficiari din comunitate şi propune soluţii de depăşire a problemelor sociale;

– prestează servicii sociale primare;

– propune şi pregăteşte cazul pentru referire spre serviciile sociale specializate;

– evaluează necesităţile comunităţii şi contribuie la dezvoltarea serviciilor sociale comunitare existente;

– mobilizează comunitatea şi stabileşte parteneriate în scopul soluţionării problemelor beneficiarilor;

– realizează rapoarte de activitate, în conformitate cu cerinţele stabilite;

– contribuie la examinarea şi soluţionarea propunerilor, cererilor, petiţiilor şi reclamaţiilor parvenite din partea membrilor comunităţii.

Cerinţe de calificare:

 1. Studiile:
 • Avantaje: Studii universitare în asistenţa socială,
 • Studii universitare pedagogice, juridice, şiinţe sociale;
 • medii speciale în domeniul asistenţei sociale,
 1. Altele:
 • Abilitatea de a lucra după un program solicitat;
 • Calităţi morale;
 • Abilităţi de comunicare;
 • Cunoaşterea calculatorului şi experienţă practică;
 • Cunoaşterea limbilor română şi rusă ( vorbire şi scriere).

 

Condiţiile:

– cunoaşterea cadrului legal şi normativ ce ţine de domeniul asistenţei sociale.

 

Înscrierea candidaţilor pentru participare la concurs se efectuează prin depunerea următoarelor acte necesare:

1) cererea de înscriere;

2) curriculum vitae;

3) diploma de studii original și copia;

4) certificatul medical – formularul nr.086/e;

5) copia carnetului de muncă;

6) copia buletinului de identitate.

 

Data limită pentru depunerea actelor –- 28.06.2019, ora 17.00

 

Adresa pentru depunerea pachetului de documente:

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei, or. Soroca, str. Independenţei 8.

Telefon de contact: 0230-93-0-25