Intrari dupa admindirectie

Comisia raională protecția persoanelor în dificultate

La  25.06.2020 a avut loc ședința ordinară a Comisiei raionale pentru protecția persoanelor aflate în dificultate Soroca, la care au examinate 14  solicitări.  În urma examinării informațiilor și rapoartelor prezentate, s-a decis acordarea suportului monetar la 13 familii defavorizate din raion în sumă totală. De la începutul anului de activitate 2020, de suport monetar au […]

Comisia Raională Protecția Copilului aflat în dificultate

La data de 26 iunie 2020, a avut loc ședința Comisiei Raionale Protecția Copilului în Dificultate, în cadrul căreia au fost examninate 21 subiecte. Printre întrebările examinate se conțin dosarele a 16 familii cu 46 copii solicitanți a ajutorului bănesc oferit în cadrul serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii. Precum și alte întrebări […]

Ședințe de instruire cu participarea asistenților sociali comunitari

La data de 10 și 11 iunie 2020, au avut loc ședințele de instruire cu participarea asistenților sociali comunitari, în cadrul cărora au fost abordate următoarele subiecte: Calitatea și cantitatea muncii efectuate de asistenții sociali comunitari; Suport informativ în implementarea managmentului Serviciului Social de Sprijin pentru familiile cu copii  folosind indicatorii de bunăstare și factorii […]

Rezultatele concursului pentru ocuparea funcției de asistent social comunitar

La data de 4 iunie 2020, a avut loc ședința Comisiei Raionale pentru selectarea candidaților la funcția de asistent social comunitar în primăriile Iarova, Oclanda, Dubna și  Soroca, precum și la funcția temporar vacantă de asistent social comunitar în primăriile Vasilcău și Racovăț. În rezultatul concursului  au fost desemnați următorii câștigători: Primăria Iarova- Corugă Liudmila; […]

Rezultatele I etape a concursului pentru funcția de asistent social comunitar în primăriile Iarova, Oclanda, Dubna, Soroca și Vasilcău

La data de 26.05.2020, a avut loc ședința Comisiei privind evaluarea candidaților la funcția de asistent social comunitar în primăriile Iarova, Oclanda, Dubna și  Soroca, precum și la funcția temporar vacantă de asistent social comunitar în primăria Vasilcău. În rezultatul I etape de desfăşurare a concursului  au fost admiși următorii pretendenți la funcțiiile nominalizate: Primăria […]