Intrari dupa admindirectie

Rezultatele I etape a concursului pentru funcția de asistent social comunitar în primăria mun. Soroca

La 24 martie 2021, a avut loc ședința Comisiei privind evaluarea candidaților la funcția de asistent social comunitar în primăria mun. Soroca. În rezultatul I etape de desfăşurare a concursului  au fost admiși următorii pretendenți: Ionița Antonela și Revenco Ecaterina. Cea dea II etapă a concursului va avea loc la data de 30.03.2021 ora 09.00.

Ședința Consiliului Raional pentru Protecția Drepturilor Copilului

La 19.03.2021, a avut loc Ședința Consiliului Raional pentru Protecția Drepturilor Copilului, în cadrul căreia au fost discutate următorele subiecte: Interacțiunea poliției și a Atorităților Tutelare Locale privind respectarea prevederilor Legii nr.140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți și a HG nr. 270 […]

Ședințele de instruire cu asistenții sociali comunitari

La 16 și 17 martie 2021, au avut loc ședințele de instruire cu asistenții sociali comunitari, fiind puse în discuție următoarele subiecte: Respectarea măsurilor de protecție Implementarea Instrucțiunii privind intervenția structurilor teritoriale de asistență socială în cazurile de violență în familie Restituirea sumelor ajutorului social și ajutorul pentru perioada rece a anului  identificate în baza […]

Persoanele cu dizabilități locomotorii asigurate cu cărucioare și articole ortopedice

Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei Soroca a primit din partea „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare” – 20 fotolii rulante, 10 premergătoare, 17 perechi de încălțăminte ortopedică și alte articole necesare persoanelor cu dizabilități . Toate articolele au fost repartizate persoanelor cu probleme locomotorii din raionul Soroca în conformitate cu lista de solicitare […]