Asociația Keystone Human Services International Moldova (Keystone Moldova) a fost fondată în anul 2003 de către organizația Keystone Human Services International  din SUA și are drept scop  de a contribui la  incluziunea socială a  grupurilor vulnerabile , inclusiv a persoanelor cu dizabilități. Întru atingerea acestui scop, Keystone Moldova  își propune următoarele obiective:

  • de a   contribui la îmbunătățirea cadrului  normativ-legal al sistemului de protecție și asistență socială a grupurilor vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu dizabilități,
  • de a  contribui la  reforma  sistemului de îngrijire și asistență socială  a persoanelor cu dizabilități  prin promovarea dezinstituționalizării lor și incluziunii în familii și servicii comunitare,
  • de a susține dezvoltarea serviciilor comunitare  de  suport  și îngrijire pentru persoanele cu dizabilități și alte grupuri  aflate în dificultate,
  • de a susține  incluziunea persoanelor aflate în dificulate, inclusiv a acelor cu dizabilități în serviciile comunitare de bază, inclusiv în instituțiile educaționale,
  • de a  contribui la reducerea sărăciei familiilor aflate în dificultate, inclusiv a persoanelor cu dizabilități,  prin promovarea incluziunii în cîmpul muncii a persoanelor aflate în dificultate,
  • de a  contribui la schimbarea atitudinilor și comportamentelor populației față de persoanele aflate în dificultate, inclusiv cele cu dizabilități, în vederea promovării unui mediu incluziv și a  oportunităților egale de dezvoltare pentru fiecare persoană din comunitate indiferent de  naționalitate, limbă, dizabilitate, sex, vîrstă etc.

Întru realizarea obiectivelor sale,  Keystone Moldova acordă asistență Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei în  îmbunătățirea cadrului normativ în domeniul protecției sociale a  persoanelor cu dizabilități în vederea  implementării cu succes a prevederilor Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități și incluziunii sociale a acestora.

Keystone Moldova  susține administrațiile publice locale în implementarea programului de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități intelectuale și de incluziune a lor în comunitate. În acest scop, Keystone Moldova suportă administrațiile publice locale să  dezvolte servicii  comunitare pentru persoanele cu dizabilități , cum ar fi   Case comunitare, Locuințe protejate, Plasament familial specializat, Asistență Parentală Profesionistă, Echipe Mobile, Servicii Respiro, etc.

Keystone Moldova promovează și susține incluziunea socială a  persoanelor în dificultate, inclusiv a celor  cu dizabilități ,în serviciile sociale de bază din comunități, inclusiv în instituțiile educaționale. În acest scop, Keystone Moldova  implementează metodologia educației incluzive aprobată de către Ministerul Educației al Republicii Moldova în  grădinițe de copii și școli, asigurând  suport copiilor cu necesități  educaționale speciale în funcție de nevoile lor, susține dezvoltarea  centrelor de resurse pentru educația incluzivă și  a centrelor comunitare pentru copiii în situație de risc.

Keystone Moldova   acordă suport direct   copiilor, tinerilor   cu  dizabilități intelectuale   dezinstituționalizați din casa internat Orhei  pentru persoane cu dizabilități mentale sau preveniți de instituționalizare  și familiilor  lor  în vederea asigurării integrării lor în familiile biologice sau extinse și în comunitate. Astfel, fiecare copil/tînăr  și familia sa  pot beneficia de diferit tip de asistență (socială, medicală, psihologică, juridică, comportamentală etc.)  în funcție de nevoile lor stabilite în rezultatul planificării centrate pe persoană . Totodată, fiecare beneficiar  are un grup de suport la nivel de comunitate,   care este implicat activ în   soluționarea problemelor familiei în dificultate.

Keystone Moldova contribuie la   combaterea discriminării persoanelor în dificultate, inclusiv a celor cu dizabilități intelectuale prin capacitarea și implicarea  nemijlocită a acestor persoane în activități de advocacy la nivel local și central și prin  diferite strategii  eficiente de comunicare, cum ar fi teatrul forum, filme autodocumentare, istorii narative  etc.

http://www.keystonemoldova.md/ro/