Compensaţie pentru serviciile de transport (în continuare – compensaţie) – plată în bani pentru compensarea cheltuielilor pentru serviciile de transport.

Au dreptul la compensaţie:

1) persoanele cu dizabilităţi severe;

2) persoanele cu dizabilităţi accentuate;

3) copiii cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani;

4) persoanele care însoţesc o persoană cu dizabilitate severă sau un copil cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani;

5) persoanele cu dizabilităţi locomotorii (inclusiv copiii cu dizabilităţi locomotorii în vîrstă de pînă la 18 ani), cetăţeni ai Republicii Moldova sau cetăţeni străini avînd domiciliul legal în Republica Moldova în condiţiile legii şi se află în evidenţa structurilor teritoriale de asistenţă socială de la locul de trai.

CONDIŢIILE DE ACORDARE A COMPENSAŢIEI

 Compensaţia pentru categoriile de persoane specificate mai sus se stabileşte pe baza cererii depuse la structurile teritoriale de asistenţă socială de la locul de trai. La cererea pentru stabilirea compensaţiei se anexează copiile următoarelor documente:

1) buletinul de identitate sau certificatul de naştere (în cazul copiilor cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani);

2) certificatul de dizabilitate şi capacitate de muncă, eliberat de Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau de structurile acestuia;

3) concluzia privind necesitatea deservirii cu transport a persoanei cu dizabilităţi locomotorii, eliberată de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau structurile acestuia.

Stabilire şi plată a compensaţiei pentru serviciile de transport se efectuează în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 1413 din 27.12.2016